ALON RAVIV

מודל  –​ BCI​

מאות שעות הנחיית מעצבים, פיתוח מוצרים לתעשיות שונות ובדיסציפלינות שונות, אפשרו לי לפתח מודל עבודה, היוצר תהליך ליצירת רעיונות למוצרים אשר השוק רואה בהם מענה אמיתי לצרכיו. החברות והמותגים רואים בהם הזדמנות להתפתחות כלכלית והעצמת המותג.

 

הצעד הראשון בכל תהליך פיתוח מוצר הוא לזהות צורך אוטנטי של שוק גדול. ללא איתור הצורך כמעט ואין סיבה ליצור מוצר כלשהו בעולם.

הצורך נולד מהרבה סיבות אך צריך להכיר אותו, לנתח אותו, להבין את הממדים שלו ובעיקר מה המניע של השוק לצרוך אותו ומה השוק מוכן לשלם עבורו.

 

הצעד השני הוא מחקר שיווקי, טכנולוגי וכלכלי לדעת האם יש חברות או מותגים בשוק העונים על הצורך ומה המענה שלהם לאותו הצורך. הכר את המתחרים שלך ועשה טוב מהם. למד את הטכנולוגיות הרלוונטיות והעכשוויות כך שתיצק בידול ועדיפות על המתחרים.

זהו הרגע בו ניתן לגבש אסטרטגיה שיווקית ותוכנית עסקית שהשורה התחתונה שלה היא מה יהיה המוצר הנכון שיתווה לחברה לשווק ולמכור בעת עתידית.

הדבר הבא בדרך לפתרון נכון הוא לאתר את המעצב המתאים לפיתוח והעיצוב. התאמת המעצב היא קריטית כיוון שהוא יוביל את הפיתוח, הנראות ומבנה המוצר ויהיה אחראי לעצבו כך שיתאים לצרכנים אשר המוצר מכוון אליהם.

בנוסף למידע הנחוץ לפיתוח, יש חברות אשר אני ממליץ להן, לאתר בשלב זה, מומחים לטרנדים ולשלבם בתהליך, כאלו שיודעים בסיכוי רב לחזות את הלכי שוק הצרכנים ולהציג לחברה מגמות שוק כך שבעתיד לבוא המוצר שלהם יהיה רלוונטי ככל הניתן.

לאחר כל ההכנות ובניית האפיון לפיתוח, נדרש להכין תכנית פיתוח מקיפה ומכוונת מטרה אשר תכיל קוים מנחים עבור כל האנשים והמשאבים המשתתפים בעבודת הפיתוח, הצרכים הנדרשים בכל שלב, לוחות זמנים ויצירת תקשורת בין הגורמים הפועלים, חלוקת אחריות ומשימות, תקציבים ולוחות זמנים כללים ונקודתיים.

PLAN YOUR WORK AND WORK YOUR PLAN

המודל הוא הדרך לעבוד יחד ולהוביל את התהליך כאשר כל גורם יודע מה תפקידו ומה האחריות שלו הן ברמה האינדיווידואלית והן ברמה של הפיתוח הקבוצתי.